Rímskokatolícka cirkev, farnosť Streda nad Bodrogom